CỜ QUỐC TẾ STONE TRỤ SỞ QUẬN 2
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
SÁNG Thứ 7 - Chủ Nhật 8h00 - 9h30 Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi
Thứ 7  8h00 - 10h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
Chủ nhật 8h00 - 10h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
Thứ 7 - Chủ nhật 9h30 - 11h00 Phong Mã 16 buổi
Thủy Tượng
Hỏa Xa
CHIỀU

Thứ 3 - Thứ 5

Thứ 4 - Thứ 6

16h30 - 18h00 Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi
Thứ 7 - Chủ Nhật 14h00 - 15h30 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tương
16 buổi
Thứ 7 - Chủ Nhật 15h30 - 17h00 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tương
16 buổi
TỐI Thứ 3 - Thứ 5 18h00 - 19h30 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
Thứ 4 - Thứ 6 18h00 - 19h30 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE QUẬN 5
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
SÁNG Thứ 7 8h00 - 10h00 Thổ Binh 12 buổi
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa Xa
Chủ Nhật 8h00 - 10h00 Thổ Binh 12 buổi
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa Xa
Thứ 7 10h00 - 12h00 Thổ Binh 12 buổi
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa Xa
Chủ Nhật 10h00 - 12h00 Thổ Binh 12 buổi
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa Xa
CHIỀU Thứ 7 15h00 - 17h00 Thổ Binh 12 buổi
Phong Mã
 
CỜ QUỐC TẾ STONE QUẬN 7
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
SÁNG Thứ 7 9h00-11h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
Chủ Nhật 9h00-11h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE QUẬN BÌNH THẠNH
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
CHIỀU Thứ 7 15h00 - 17h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE QUẬN THỦ ĐỨC
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
SÁNG Thứ 7 8h00 - 10h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE QUẬN GÒ VẤP
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
CHIỀU Thứ 7 - Chủ nhật 15h00 - 16h30 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
Thứ 7 16h30 - 18h00 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE VŨNG TÀU
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
TỐI Thứ 7 18h00 - 20h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
Chủ nhật 18h00 - 20h00 Thổ Binh
Phong Mã
12 buổi
 
CỜ QUỐC TẾ STONE KIÊN GIANG
BUỔI NGÀY GIỜ HỌC KHÓA HỌC SỐ BUỔI
Sáng Thứ 7 - Chủ nhật 7h30-9h15 Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi
  Thứ 7 - Chủ nhật 9h30-11h15 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
Chiều Thứ 7 - Chủ nhật 13h45-15h30 Thổ Binh
Phong Mã
Thủy Tượng
Hỏa xa
16 buổi
  Thứ 7 - Chủ nhật 15h30-17h15 Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi
Tối Thứ 2- Thứ 4 18h15-20h Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi
  Thứ 3-Thứ 5 18h15-20h Thổ Binh
Phong Mã
16 buổi