Lưu ý:

- Tên đội được lấy theo tên kỳ thủ ngồi BÀN 1

- Kỳ thủ BÀN 1 sẽ gặp các kỳ thủ BÀN 1 của các gia đình khác trong 7 ván đấu. Kỳ thủ BÀN 2 (anh/ chị/ ba/ mẹ/ bác...) sẽ gặp các kỳ thủ BÀN 2 của các gia đình khác.

- Kết quả ghi nhận từng thành viên trong đội thắng/ thua/ hòa (ĐIỂM VÁN) sẽ ảnh hưởng đến kết quả ĐIỂM TRẬN của cả đội