Lưu ý: Danh sách cập nhật đến 15h trưa ngày 29/5/2019, và sẽ còn được cập nhật thực tế tình hình đăng ký đến hết ngày 31/5/2019. Ngày 01/6/2019 Ban Tổ Chức sẽ tiến hành bốc thăm và ngừng tiếp nhận đăng ký

BẢNG U7 (NHÓM DƯỚI 7 TUỔI)

SỐ LƯỢNG VĐV: 23
STT NGÀY ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KỲ THỦ THÔNG TIN PHỤ HUYNH
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẢNG THI ĐẤU KÝ XÁC NHẬN
1 14/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH KHÔI 2012 U7 Đã đóng LP
2 16/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 2012 U7 Đã đóng LP
3 17/05/2019 Giồng Ông Tố GOT PHẠM NGỌC BÍCH HẰNG 2012 U7 Đã đóng LP
4 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 ĐỖ TIẾN QUANG MINH 2012 U7 Đã đóng LP
5 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN HUỲNH BẢO KHOA 2013 U7 Đã đóng LP
6 23/05/2019 Tự do TDO TRẦN NGUYỄN HỒNG ÂN 2012 U7 Đã đóng LP
7 23/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH KHANG 2012 U7 Đã đóng LP
8 26/05/2019 Stone Q2 SQ2 VŨ ĐỨC PHONG 2012 U7 Đã đóng LP
9 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM BẢO AN 2012 U7 Đã đóng LP
10 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM QUỐC AN 2014 U7 Đã đóng LP
11 21/05/2019 Chess Fighter CFT LÊ KHẮC BẢO KHANG 2012 U7 Chưa thu LP
12 21/05/2019 Chess Fighter CFT HOÀNG ANH NHÂN 2012 U7 Chưa thu LP
13 21/05/2019 Chess Fighter CFT TRẦN HỒNG KHÔI 2012 U7 Chưa thu LP
14 21/05/2019 Chess Fighter CFT NGUYỄN NAM NGHỊ 2012 U7 Chưa thu LP
15 26/05/2019 Chess Fighter CFT NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 2012 U7 Chưa thu LP
16 28/05/2019 Tự do TDO ĐINH MINH AN 2012 U7 Chưa thu LP
17 26/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM BÁ TÙNG 2012 U7 Chưa thu LP
18 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM BẢO AN 2012 U7 Chưa thu LP
19 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM QUỐC AN 2014 U7 Chưa thu LP
20 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN NGÔ TRƯỜNG SƠN 2013 U7 Chưa thu LP
21 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 LÊ HOÀNG LONG 2012 U7 Chưa thu LP
22 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN TRÍ ANH 2013 U7 Chưa thu LP
23 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG NGUYỄN MẠNH QUỲNH   U7 Chưa thu LP

 BẢNG U9 (NHÓM 8-9 TUỔI)

SỐ LƯỢNG VĐV: 40
STT NGÀY ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KỲ THỦ THÔNG TIN PHỤ HUYNH
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẢNG THI ĐẤU KÝ XÁC NHẬN
1 22/05/2019 Wellspring WSP NGUYỄN MINH KHÔI  2010 U9 Đã đóng LP
2 24/05/2019 Wellspring WSP TRẦN GIA PHÁT 2011 U9 Đã đóng LP
3 16/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN GIA THỊNH 2011 U9 Đã đóng LP
4 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 VŨ DUY GIA BẢO 2011 U9 Đã đóng LP
5 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 LÊ LONG 2011 U9 Đã đóng LP
6 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN HUỲNH BẢO HUY 2011 U9 Đã đóng LP
7 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN NHẬT KHANG 2011 U9 Đã đóng LP
8 21/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN KHẢI NINH 2011 U9 Đã đóng LP
9 24/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGÔ PHẠM ANH VŨ 2011 U9 Đã đóng LP
10 26/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH DƯƠNG 2011 U9 Đã đóng LP
11 25/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN KHÁNH JASON 2011 U9 Đã đóng LP
12 19/05/2019 Royal Chess RYC LÊ QUỐC KHANG 2010 U9 Đã đóng LP
13 17/05/2019 Giồng Ông Tố GOT PHẠM NGỌC THÀNH 2010 U9 Đã đóng LP
14 17/05/2019 Giồng Ông Tố GOT TRIỆU THỤC ANH 2010 U9 Đã đóng LP
15 17/05/2019 Giồng Ông Tố GOT VŨ ĐỨC PHÚC NGUYÊN 2011 U9 Đã đóng LP
16 21/05/2019 Giồng Ông Tố GOT NGUYỄN LÊ MINH THÀNH 2010 U9 Đã đóng LP
17 22/05/2019 Giồng Ông Tố GOT NGUYỄN VÕ CAO MINH 2011 U9 Đã đóng LP
18 22/05/2019 Giồng Ông Tố GOT VŨ MINH QUÂN 2011 U9 Đã đóng LP
19 16/05/2019 An Bình ABI BÙI TRỌNG NGUYÊN 2011 U9 Đã đóng LP
20 24/05/2019 Stone Gò Vấp SGV NGUYỄN HOÀNG THANH HÀ 2011 U9 Đã đóng LP
21 27/05/2019 An Bình ABI TỐNG LINH ĐAN 2011 U9 Đã đóng LP
22 27/05/2019 An Bình ABI NGÔ GIA HUY 2011 U9 Đã đóng LP
23 27/05/2019 An Bình ABI NGUYỄN PHƯƠNG LINH 2011 U9 Đã đóng LP
24 27/05/2019 An Bình ABI NGUYỄN TRUNG KIÊN 2010 U9 Đã đóng LP
25 27/05/2019 An Bình ABI TÔ GIA THÀNH 2010 U9 Đã đóng LP
26 27/05/2019 An Bình ABI PHẠM NGỌC TRUNG 2010 U9 Đã đóng LP
27 27/05/2019 An Bình ABI NGUYỄN BÌNH MINH 2010 U9 Đã đóng LP
28 27/05/2019 An Bình ABI NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH 2010 U9 Đã đóng LP
29 27/05/2019 An Bình ABI NGUYỄN ANH KHOA 2010 U9 Đã đóng LP
30 27/05/2019 An Bình ABI MAI ĐỨC TRÍ 2010 U9 Đã đóng LP
31 23/05/2019 Giồng Ông Tố GOT NGUYỄN HOÀNG MINH KHOA 2011 U9 Chưa thu LP
32 24/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN PHƯỚC MINH 2010 U9 Chưa thu LP
33 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 ĐÀO DUY ANH 2011 U9 Chưa thu LP
34 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 VŨ BÙI THIỆN DUYÊN 2010 U9 Chưa thu LP
35 20/05/2019 Wellspring WSP BÙI TRƯƠNG GIA KHANG 2011 U9 Chưa thu LP
36 22/05/2019 Wellspring WSP MAI HOÀNG PHÚC 2010 U9 Chưa thu LP
37 24/05/2019 Wellspring WSP LÊ TUẤN KHANG 2011 U9 Chưa thu LP
38 27/05/2019 Stone Q2 SQ2 ĐẶNG GIA KHƯƠNG 2011 U9 Chưa thu LP
39 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG PHAN MÃ GIA HUY   U9 Chưa thu LP
40 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG ĐẶNG NGUYỄN GIA ĐỨC   U9 Chưa thu LP

 BẢNG U11 (NHÓM 10-11 TUỔI)

SỐ LƯỢNG VĐV: 19
STT NGÀY ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KỲ THỦ THÔNG TIN PHỤ HUYNH
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẢNG THI ĐẤU KÝ XÁC NHẬN
1 14/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHAN MINH VŨ 2009 U11 Đã đóng LP
2 14/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH KHANG 2009 U11 Đã đóng LP
3 21/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH ĐĂNG 2008 U11 Đã đóng LP
4 23/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM TRẦN HOẢNG GIA 2009 U11 Đã đóng LP
5 23/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHAN NGUYỄN MINH KHANG 2009 U11 Đã đóng LP
6 24/05/2019 Stone Q2 SQ2 HUỲNH LÊ NAM 2009 U11 Đã đóng LP
7 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 HUỲNH ĐOÀN NAM LÂN 2008 U11 Đã đóng LP
8 20/05/2019 Giồng Ông Tố GOT NGUYỄN TÙNG LONG 2009 U11 Đã đóng LP
9 20/05/2019 Giồng Ông Tố GOT HUỲNH GIA PHÚC 2009 U11 Đã đóng LP
10 26/05/2019 Giồng Ông Tố GOT PHẠM ĐÔNG PHONG 2009 U11 Đã đóng LP
11 24/05/2019 Stone Gò Vấp SGV PHAN HOÀNG GIA KHANG 2009 U11 Đã đóng LP
12 27/05/2019 An Bình ABI LÊ MẠNH LÂM 2008 U11 Đã đóng LP
13 20/05/2019 Stone Q2 SQ2 TRẦN THÀNH LONG  2009 U11 Chưa thu LP
14 23/05/2019 Stone Q2 SQ2 HOÀNG VĂN NHẤT THỐNG 2009 U11 Chưa thu LP
15 24/05/2019 Stone Q2 SQ2 LÂM CAO THANH HÀ 2008 U11 Chưa thu LP
16 26/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN QUANG KHÔI 2008 U11 Chưa thu LP
17 28/05/2019 An Bình ABI HOÀNG THẠCH TĨNH 2008 U11 Chưa thu LP
18 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG   U11 Chưa thu LP
19 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG TRẦN TƯỞNG QUANG ĐĂNG   U11 Chưa thu LP

 BẢNG U13 (NHÓM 12-13 TUỔI)

SỐ LƯỢNG VĐV: 11
STT NGÀY ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KỲ THỦ THÔNG TIN PHỤ HUYNH
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẢNG THI ĐẤU KÝ XÁC NHẬN
1 25/05/2019 Tự do TDO ĐỖ TIẾN DƯƠNG 2006 U13 Đã đóng LP
2 20/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN MINH HOÀNG 2007 U13 Đã đóng LP
3 24/05/2019 Stone Q2 SQ2 LÂM CAO KIỆT 2006 U13 Đã đóng LP
4 26/05/2019 Kiên Giang KGI HUỲNH GIA BẢO 2006 U13 Chưa thu LP
5 26/05/2019 Kiên Giang KGI HUỲNH GIA KHANG 2006 U13 Chưa thu LP
6 20/05/2019 Stone Q2 SQ2 TRẦN THÀNH NAM 2007 U13 Chưa thu LP
7 20/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 2006 U13 Chưa thu LP
8 28/05/2019 Stone Q2 SQ2 LÊ VŨ HÙNG 2007 U13 Chưa thu LP
9 27/05/2019 Stone Q2 SQ2 ĐẶNG GIA THỊNH 2006 U13 Chưa thu LP
10 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG PHẠM QUANG HÙNG   U13 Chưa thu LP
11 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG LÊ KHẮC HOÀNG TUẤN   U13 Chưa thu LP

 BẢNG U15 (NHÓM 14-15 TUỔI)

SỐ LƯỢNG VĐV 6
STT NGÀY ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KỲ THỦ THÔNG TIN PHỤ HUYNH
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẢNG THI ĐẤU KÝ XÁC NHẬN
1 18/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM ĐỨC MINH 2004 U15 Đã đóng LP
2 21/05/2019 Stone Q2 SQ2 NGUYỄN HUỲNH QUANG LONG 2004 U15 Đã đóng LP
3 24/05/2019 Q12 (tự do) TDO NGUYỄN TRẦN MINH HUY 2006 U15 Chưa thu LP
4 23/05/2019 Stone Q2 SQ2 PHẠM GIA KHIÊM 2005 U15 Chưa thu LP
5 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG ĐẶNG ANH QUỐC   U15 Chưa thu LP
6 29/05/2019 Stone Kiên Giang SKG LƯU HƯƠNG CƯỜNG THỊNH   U15 Chưa thu LP