Lưu ý: Danh sách được cập nhật tới 15h00 chiều ngày 05/10/2019. Số thứ tự hiện (cột 1) hiện là thứ tự đăng ký tham gia, không phải thứ tự thi đấu. Số thứ tự thi đấu sẽ được nhập liệu và sắp xếp ngẫu nhiên bằng phần mềm bốc thăm Swiss Manager

CÁCH SẮP XẾP THỬ TỰ BÀN GIỮA HAI THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH: