Hạn chót đăng ký: 18h00 ngày 8/11/2019 (thứ sáu)

      Update: 14h00 trưa 08/11/2019   
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH CẤP ĐỘ HIỆN TẠI CẤP ĐỘ THI ĐẤU ĐƠN VỊ  GHI CHÚ
1 NGUYỄN NAM 04/06/2010 TBTN TBTN Stone Quận 2  
2 NGUYỄN GIA KHƯƠNG 11/08/2012 TBTN TBTN Stone Quận 2  
3 ĐẶNG LÊ NGUYÊN PHONG 07/11/2012 TBTN TBTN Stone Quận 2  
4 NGUYỄN MINH VŨ 21/05/2012 TBTN TBTN Stone Quận 2  
5 NGUYỄN CÁT PHÚC NGUYÊN 30/09/2013 TBTN TBTN Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBTN
6 LÊ UYÊN THẢO ( chị) 2009 TBTN TBTN Stone Quận 2  
7 LÊ ANH THƯ (em) 2012 TBTN TBTN Stone Quận 2  
8 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LÂM 10/02/2012 TBTN TBTN Stone Quận 2  
9 HOÀNG KIẾN AN (em) 07/10/2014 TBTN TBTN Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBTN
10 PHẠM ANH KHOA 24/09/2011 TBTN TBTN Stone Quận 2  
11 PHAN NHẬT MINH 21/11/2015 TBTN TBTN Stone Gò Vấp Top 5 nhỏ nhất TBTN
12 NGUYỄN VƯƠNG MINH 02/12/2011 TBTN TBTN Stone Gò Vấp  
13 NGUYỄN MINH TÙNG (em) 07/06/2015 TBTN TBTN Stone Gò Vấp Top 5 nhỏ nhất TBTN
14 NGUYỄN TRUNG KHANG 02/09/2012 TBTN TBTN Stone Gò Vấp  
15 DƯƠNG ĐỨC TRÍ 30/10/2013 TBTN TBTN Stone Gò Vấp Top 5 nhỏ nhất TBTN
16 NGÔ GIA KHÁNH (anh) 2012 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
17 TRẦN THÀNH LONG (em) 31/03/2009 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
18 NGUYỄN HUỲNH BẢO HUY (anh) 2011 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
19 HOÀNG THIÊN AN (anh) 17/10/2012 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
20 NGUYỄN ANH ĐĂNG 11/11/2011 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
21 HUỲNH PHÚC NGUYÊN (em) 04/06/2014 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
22 NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐỨC 28/04/2012 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
23 NGUYỄN ĐÌNH ANH KHOA 11/07/2013 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
24 NGUYỄN TRÍ ANH 28/01/2013 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
25 NGUYỄN QUANG ANH 2014 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
vừa lên PM1 nhưng đấu TBCĐ
26 NGUYỄN HOÀNG HẢI 2008 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
27 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11/08/2012 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
28 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC ANH 2011 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
29 LƯU BÁ TÙNG 23/04/2013 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
30 ĐỖ NGỌC THIÊN PHÚC 2011 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2  
31 LƯƠNG MINH HIẾU 07/08/2013 TBCĐ TBCĐ Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất TBCĐ
32 NGUYỄN KHÁNH JASON 28/09/2011 PM2.2 PM Stone Quận 2 vừa lên TT1 nhưng đấu PM
33 VŨ BÙI THIỆN DUYÊN 23/10/2010 PM2 PM Stone Quận 2  
34 BÙI KHÔI NGUYÊN 23/11/2012 PM1 PM Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất PM
35 NGUYỄN DUY TRUNG HIẾU   PM2 PM Stone Quận 2  
36 VŨ DUY GIA BẢO 26/12/2011 PM2 PM Stone Quận 2  
37 ĐÀO DUY ANH 18/12/2011 PM2.2 PM Stone Quận 2  
38 NGUYỄN DUY KHANG 08/07/2011 PM1.2 PM Stone Quận 2  
39 NGUYỄN DUY KHÔI 08/07/2011 PM1.2 PM Stone Quận 2  
40 NGÔ PHẠM ANH VŨ   PM2 PM Stone Quận 2  
41 NGUYỄN HỒ THỤC NGHI (em)   PM2 PM Stone Quận 2  
42 TRẦN THÀNH NAM (anh) 28/11/2007 PM2 PM Stone Quận 2  
43 NGUYỄN HUỲNH BẢO KHOA (em) 2013 PM1 PM Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất PM
44 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI 13/06/2009 PM1 PM Stone Quận 2  
45 VÕ QUỐC TRÁNG 22/12/2013 PM1 PM Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất PM
46 NGUYỄN QUỐC VIỆT 2011 PM1 PM Stone Quận 2  
47 VŨ TRẦN MINH TIẾN 02/01/2007 TBCĐ PM Stone Quận 2 học TBCĐ nhưng đấu PM1
48 NGUYỄN KHẢI NINH (em) 25/07/2011 PM1.2 PM Stone Quận 2  
49 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 11/10/2011 PM1 PM Stone Quận 2  
50 LÊ LONG 07/05/2011 PM1.3 PM Stone Quận 2  
51 NGUYỄN QUỐC ANH   PM1 PM Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất PM
52 PHẠM BÁ TÙNG 08/09/2012 PM1 PM Stone Quận 2 Top 5 nhỏ nhất PM
53 CAO HOÀI KHANG 22/05/2011 PM2 PM Stone Quận 2  
54 PHẠM ĐÔNG PHONG   PM1 PM Stone Quận 2  
55 VŨ PHẠM THẾ ANH 15/10/2011 PM2 PM Stone Quận 2  
56 NGUYỄN MINH TRÍ (anh) 29/09/2010 PM1 PM Stone Gò Vấp  
57 MAI AN TƯỜNG 08/03/2011 PM1 PM Stone Quận 10  
58 NGUYỄN MINH KHANG 03/05/2012 TT2 TT + HX Stone Quận 2  
59 NGUYỄN GIA THỊNH 15/01/2011 TT1 TT + HX Stone Quận 2  
60 CAO MỘC LAN   TT1 TT + HX Stone Quận 2  
61 NGÔ GIA PHÁT (BI) - anh 03/02/2010 TT2.3 TT + HX Stone Quận 2  
62 NGÔ KHOA PHÁT (BO) - em 03/02/2010 TT2.3 TT + HX Stone Quận 2  
63 HUỲNH LÊ NAM (anh) 06/01/2009 TT1 TT + HX Stone Quận 2  
64 TRẦN NHỰT LONG 30/09/2006 TT1 TT + HX Stone Quận 2  
65 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN   TT2.3 TT + HX Stone Quận 2  
66 NGUYỄN MINH ĐĂNG (anh) 13/11/2008 TT1 TT + HX Stone Quận 2  
67 VŨ ĐỨC PHONG 29/05/2012 TT1.2 TT + HX Stone Quận 2  
68 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 04/01/2006 HXNC TT + HX Stone Quận 2  
69 LÊ VŨ HÙNG 06/12/2007 HX1.6 TT + HX Stone Quận 2  
70 NGUYỄN ĐẠO GIA HUY (anh) 13/12/2007 HX1.2 TT + HX Stone Quận 2  
71 NGUYỄN CÁT PHÚC THÀNH 25/09/2007 HX TT + HX Stone Quận 2  
72 PHAN HOÀNG MINH 07/12/2010 TT2 TT + HX Stone Gò Vấp  
73 NGUYỄN QUANG THÔNG (anh)   TT2.3 TT + HX Stone Quận 2  
74 NGUYỄN QUANG KHÔI (em)   HX1 TT + HX Stone Quận 2  
75 PHẠM TRẦN HOÀNG GIA   TT2 TT + HX Stone Quận 2