1.Đòn Ghim:

-         Đòn Ghim chủ yếu sử dụng sức mạnh các quan có khả năng kiểm soát tầm xa như: Tượng, Xe, Hậu.

-         Đòn Ghim bao gồm 3 quân: Quân Ghim -> Quân Bị Ghim -> Quân Mục Tiêu

Định nghĩa: Đòn Ghim (hay còn gọi là đòn Giằng) là sự tấn công của các quân có khả năng kiểm soát tầm xa như: Tượng, Xe, Hậu lên hai quân của đối phương trên cùng một  hàng ngang, cột, chéo. Trong đó quân bị Ghim đứng giữa và thường có giá trị nhỏ hơn quân mục tiêu. Khi gặp đòn này quân bị ghim sẽ bị bó buộc không di chuyển được, nếu di chuyển ngay lập tức sẽ quân mục tiêu sẽ bị bắt.

-         Đòn Ghim được phân thành 2 kiểu Ghim:

+ Ghim toàn phần: là trường hợp quân bị mục tiêu là Vua (không thể di chuyển được)

+ Ghim bán toàn phần: là Ghim các quân còn lại (quân bị Ghim có thể di chuyển nhưng sẽ gây thiệt hại về vật chất)

Ví dụ:

Hình 6.1(Đòn Ghim toàn phần)

Trong hình trên Md6 đang bị Te5 ghim. Chỉ cần Mã di chuyển sẽ bị mất Vua nên ở đây chỉ còn cách duy nhất là di chuyển quân Vua ra khỏi đường chéo.

2.Đòn Xiên:

-         Đòn xiên chú ý sử dụng sức mạnh của quân có khả năng kiểm soát tầm xa như Tượng, Xe , Hậu.

-         Đòn xiên quân có giá trị lớn hơn sẽ đứng giữa nên khi bị tấn công nó buộc phải di chuyển đi thì quân có giá trị nhỏ hơn phía sau sẽ bị bắt.

Định nghĩa: Đòn xiên (hay còn gọi là đòn xiên táo): là sự tấn công của các quân có khả năng kiểm soát tầm xa như Hậu, Xe, Tượng lên hai quân của đối phương trên cùng một hàng ngang, cột dọc hay đường chéo.

Hình 6.2

            Hình 6.2: Cả Vua và Xe đen cùng nằm trên 1 đường chéo, tận dụng sai lầm đen là đã để Vua đứng trước Xe. Trắng thực hiện đòn xiên Td4! Vua đen bắt buộc di chuyển rời khỏi đường chéo của Tượng, nhiệm vụ còn lại của Tượng là tiêu diệt quân Xe bằng Th8

Hình 6.3: 1.?

            Hình 6.3: Hãy xác định quân xiên, quân bị xiên và quân mục tiêu, sau đó thực hiện nước đi của Trắng 1.Xa5!