CÁCH DI CHUYỂN QUÂN CỜ

--------------------

1.      Quân Xe:

-         Quân Xe là quân khá mạnh trên bàn cờ. Nó có giá trị 5 điểm

-         Quân Xe đi theo cột dọc và hàng ngang. Có thể đi tiến hoặc đi lùi, sang phải hay sang trái.

-         Quân Xe đi như thế nào thì ăn quân như vậy, và khi ăn quân  lấy quân đó ra khỏi bàn cờ và thay thế quân Xe vào vị trí của quân mình vừa ăn.

                                         

          

          Hình 2.1                                                                                                  Hình 2.2

Ở hình 2.2 quân Xe ăn được bao nhiêu quân? Md2, Td7, b3

2. Quân Tượng:

-         Quân Tượng có giá trị 3 điểm

-         Quân Tượng đi các đường chéo

+ Quân Tượng đứng ô màu đen thì đi đường chéo màu đen

+ Quân Tượng đứng ô màu trắng thì đi đường chéo màu trắng

                                               

                       Hình 2.3                                                                                                              Hình 2.4

 

Hình 2.4: Tượng có thể ăn được những quân nào? Xe4 và Ma6

3. Quân Hậu

-         Quân Hậu có giá trị 9 điểm

-         Quân Hậu là quân mạnh nhất bàn cờ, với sức mạnh lan tỏa như Xe và Tượng

-         Quân hậu di chuyển giống Xe và Tượng: đi thẳng, ngang, chéo

-         Tại vị trí trung tâm bàn cờ quân Hậu có thể di chuyển tới 27 vị trí

   

Hình 2.5

-         Hình 2.5: Quân Hậu có thể bắt được những quân nào? Xh8, Tb6, Md6, b4

4. Quân Vua:

-         Theo bạn quân Vua có giá trị bao nhiêu điểm?

= > Quân Vua là quân quan trọng nhất bàn cờ, vì luật cờ vua quy định Vua bị chiếu hết sẽ bị thua. Cho nên quân Vua là cả ván cờ

Quân Vua đi giống quân Hậu nhưng chỉ đi được 1 ô

                     

                                                       Hình 2.6                                                                                Hình 2.7

-         Hình 2.7: Quân Vua ăn được những quân nào? Xd5, f4

3.5.  Quân Mã: 3 điểm

 - Quân Mã có giá trị 3 điểm = Tượng

- Quân Mã là 1 quân cờ thật đặc biệt. Nó di chuyển không giống bất kỳ quân khác trên bàn cờ.

- Quân Mã di chuyển theo hình chữ L. Có thể tiến, lùi hoặc rẽ phải, trái.

- Nếu Mã nằm ở ô cờ màu trắng thì sẽ tới ô cờ màu đen và ngược lại

 

                  

                                                Hình 2.8                                                                                             Hình 2.9

-         Hình 2.8: Mã có thể đi tới những ô được biểu thị bằng chấm đen: a2, b3, d3, e2

-         Hình 2.9: Quân Mã có thể bắt được những quân nào?

6. Quân Tốt: (TỐT LÀ LINH HỒN CỦA VÁN CỜ - Andre Philidor)

Quân tốt có giá trị nhỏ nhất bàn cờ: 1 điểm

- Quân tốt đi thẳng và ăn chéo

- Quân tốt xuống hàng ngang cuối cùng thì được phong cấp thành: Hậu, Xe, Tượng, Mã.

 

                           

                                                    Hình 2.10                                                                                     Hình 2.11

-         Hình 2.10: Quân tốt d2 có thể đi 1 ô hoặc 2 ô, nhưng quân tốt ở vị trí b3 thì chỉ đi được 1 ô vì nó đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

-         Hình 2.11: Quân tốt d4 có thể ăn được quân tốt ở vị trí c5 và e5