MỤC TIÊU VÁN CỜ

LUẬT CHIẾU VÀ CHIẾU HẾT

-------------------

Một ván cờ kết thúc có thể dẫn đến kết quả ta thắng, hoặc thua, hoặc hai bên đều hòa. Vua là quân duy nhất tồn tại từ đầu đến cuối ván cờ. Mục tiêu của ván cờ là phải thắng bằng cách chiếu hết Vua đối phương. Vì thế khi thi đấu, ta phải luôn tìm cách tấn công Vua đối phương và bảo vệ Vua mình.

Vua là quân quan trọng nhất trên bàn cờ, Kết quả của ván cờ phụ thuộc vào số phận của Vua. Chính vì vậy mà Vua có những tính chất đặc biệt sau:

1)     Vua là quân duy nhất không được đặt vào ô mà đối phương đang kiểm soát.

Hình 6.1

Hình 6.1: Các ô Vua Trắng không thể đi vào: f1, f2, g2

Ở hình 6.1 Trắng không được đi: Vf1, Vf2, Vg2 vì những ô “f1”, “f2”, “g2” đang bị quân Đen kiểm soát.

2)     Khi bị quân đối phương tấn công trực tiếp, Vua lập tức phải được bảo vệ hoặc ẩn núp. Những nước tấn công trực tiếp Vua đó gọi là nước “chiếu”, kí hiệu “+”. Tuy nhiên khi ghi biên bản có thể bỏ qua ký hiệu này.

      Có 3 cách bảo vệ Vua khi bị chiếu:

·        Tiêu diệt quân đang chiếu Vua.

·        Che đường chiếu.

·        Né Vua ra khỏi đường chiếu.

            Lưu ý, nếu chiếu bằng Mã hoặc Tốt thì chỉ có 2 cách bảo vệ Vua: tiêu diệt quân đang chiếu hoặc chạy Vua.

Hình 6.2

Hình 6.2: Vua đang bị chiếu: phải chạy Vua

Trên hình 6.2 Mã Trắng đang vừa chiếu Vua vừa bắt Hậu. Tuy Hậu có giá trị rất lớn nhưng Đen buộc phải chạy Vua trong trường hợp này.

Hình 6.3

Hình 6.3: Vua đang bị chiếu

Theo hình 6.3, Vua Đen đang bị Hậu Trắng chiếu, có 3 cách để bảo vệ vua trong trường hợp này: 1 – Hd7 (tiêu diệt quân đang chiếu), 2 – Xe7 (che đường chiếu), 3 – Vg6 (chạy Vua ra khỏi đường chiếu).

3)     Hai quân Vua không bao giờ được phép đứng sát nhau.

4)     Khi Vua bị chiếu mà không thể được bảo vệ (bởi 3 cách trên) và chắc chắn bị bắt ở nước tiếp theo thì ta nói Vua bị chiếu hết (chiếu bí), ký hiệu: #. Bên bị chiếu hết sẽ là bên thua ván cờ.

Hình 6.4

Hình 6.4: Chiếu hết (chiếu bí)

            Trên hình 6.4 Hậu Đen đang chiếu Vua Trắng, và Vua Trắng không thể đi ô nào khác (các ô đánh dấu x) vì các ô khác đều bị quân Đen kiểm soát, ta nói: Trắng bị chiếu bí, Đen thắng.

Xem thêm:

Chiếu hết bằng 2 xe - hậu