NHẬP THÀNH

--------------------

1.      Nhập Thành:

-         Nước nhập thành rất quan trọng trong 1 ván cờ  vì khi nhập thành Vua được an toàn nhờ 3 chú lính chì dũng cảm (quân Tốt) và thứ 2 là quân Xe được nhanh chóng đưa ra chiến trận.

-         Đây là nước đi cho phép đổi vị trí Vua và Xe. Nhưng trong cả 1 ván cờ được thực hiện nhập thành duy nhất 1 lần.

-         Cách thực hiện nước đi nhập thành: Cầm Vua di chuyển 2 ô về hướng quân Xe và tiếp theo cầm quân Xe đưa qua đặt bên cạnh quân Vua: Lưu ý: chỉ dung 1 tay để thực hiện nước đi nhập thành

-         Có 2 cách nhập thành:

+ Nhập thành gần (hay còn gọi là nhập thành cánh Vua)

Ký hiệu của nước nhập thành gần là: 0 – 0 (hình 5.1 và hình 5.2 – bên trắng)

+ Nhập thành xa (nhập thành cánh Hậu)

Ký hiệu của nước nhập thành xa là: 0 – 0 – 0 (hình 5.1 và hình 5.2 – bên đen)

                             

2.      Các điều kiện nhập thành: có 6 điều kiện

2.1.           Mỗi bên chỉ được phép nhập thành duy nhất 1 lần trong suốt cả ván cờ.

2.2.           Vua và Xe tính đến thời điểm nhập thành vẫn chưa hề di chuyển khỏi vị trí lần nào. (Hình 5.3)

Bên trắng được phép nhập thành cả 2 cánh nhưng bên đen thì không được phép nhập thành nữa vì Vua đã di chuyển.

2.3.           Giữa Vua và Xe không có bất kỳ 1 quân nào khác (Vua và Xe phải thông nhau)

Bên trắng không được nhập thành gần vì đang bị Tf1. Bên đen không được nhập thành cánh Hậu vì có Mb8 chưa phát triển.

2.4.           Trong khi nhập thành Vua không bị bất kỳ quân nào chiếu.

-         Trắng không được nhập thành vì đang bị Tb4 chiếu, trắng muốn nhập thành thì phải lấy 1 quân khác che chắn đường chiếu đó.

2.5.           Khi nhập thành Vua không di chuyển qua ô cờ mà đang bị quân đối phương kiểm soát.

Trắng đang bị Ta6 kiểm soát đường chéo a6 -> f1 bên Vua không đi qua ô f1 để nhập thành được.

2.6.           Sau khi nhập thành Vua không rơi vào đúng ô bị chiếu.

-         Vua trắng nhập thành cánh Vua nhưng không biết rằng vị trí Vua đến g1 đang bị quân Tc5 kiểm soát đường chéo a7 -> g1 đây cũng là 1 dạng của không được nhập thành.

Chú ý:+  Luật cờ vua quy định khi nhập thành, đấu thủ phải cầm Vua đi trước sau đó mới cầm Xe và chỉ dùng 1 tay để thực hiện nước đi.

+ Nhập thành là nước nên đi để cho Vua được an toàn và nhanh chóng đưa Xe ra chiến trường.

 

Xem thêm:

1. Mục tiêu ván cờ - Chiếu và chiếu hết

2. Các tình thế hòa cờ