🎖 GIẢI CÁ NHÂN:

LỚP 1-2:
🥇 HCV - NGUYỄN GIA THỊNH (Trường TH Nguyễn Văn Trỗi)
🥈 HCB - NGUYỄN KHÁNH JASON (Trường song ngữ quốc tế Wellspring)
🥉 HCĐ - NGUYỄN BẢO MINH (Trường TH Giồng Ông Tố)

LỚP 3:
🥇 HCV - NGÔ GIA PHÁT (Wellspring)
🥈 HCB - NGÔ KHOA PHÁT (Wellspring)
🥉 HCĐ - NGUYỄN THẾ HOÀNG NGUYÊN (Wellspring)

LỚP 4:
🥇 HCV - MAI MINH TUẤN (GOT)
🥈 HCB - ĐOÀN THẾ ANH TÂN (Trường TH An Bình)
🥉 HCĐ - ĐOÀN TUẤN MINH (GOT)

LỚP 5:
🥇 HCV - HOÀNG THẠCH TĨNH (AB)
🥈 HCB - NGUYỄN TRUNG HƯNG (GOT)
🥉 HCĐ - LÂM HOÀNG PHÚC (GOT)

🎖GIẢI ĐỒNG ĐỘI:

LỚP 1-2:
🥇 HCV - Trường GIỒNG ÔNG TỐ (gồm các bạn: Bảo Minh, Bích Hằng, Minh Khôi)
🥈 HCB - Trường WELLSPRING (Nguyễn Khánh Jason, Gia Khánh, Nguyên Khôi)
🥉 HCĐ - Trường AN BÌNH (Gia Huy, Trọng Nguyên, Tinh Tú)

LỚP 3:
🥇 HCV - WELLSPRING (Gia Phát, Khoa Phát, Hoàng Nguyên)
🥈 HCB - AN BÌNH (Trung Kiên, Đông Bảo, Bình Minh)
🥉 HCĐ - GIỒNG ÔNG TỐ (Ngọc Thành, Thục Anh, Minh Thành)

LỚP 4:
🥇 HCV - GIỒNG ÔNG TỐ (Minh Tuấn, Tuấn Minh, Thành Long)
🥈 HCB - AN BÌNH (An Tân, Hồng Ánh, Minh Thành)
🥉 HCĐ - NGUYỄN VĂN TRỖI (Hoàng Phúc, Minh Nhật, Diệu Châu)

LỚP 5:
🥇 HCV - AN BÌNH (Thạch Tĩnh, Quang Anh, Mạnh Lâm)
🥈 HCB - GIỒNG ÔNG TỐ (Trung Hưng, Hoàng Phúc, Hoàng Hưng)

Chúc mừng tất cả các kỳ thủ nhí thi đấu hết sức sôi nổi và thành công 🎉

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢI ĐẤU: