BẢNG THỔ BINH TIỀM NĂNG:
🥇 VŨ DUY GIA BẢO
🥈 NGUYỄN PHƯƠNG LINH
🥉 PHÙNG GIA HUY

BẢNG THỔ BINH CHIẾN ĐẤU:
🥇 NGUYỄN DUY KHÔI
🥈 NGUYỄN GIA THỊNH
🥉 NGÔ PHẠM ANH VŨ

BẢNG PHONG MÃ:
🥇 ĐỖ TIẾN QUANG MINH
🥈 TRẦN THÀNH NAM
🥉 NGUYỄN KHÁNH JASON

BẢNG THỦY TƯỢNG + HỎA XA:
🥇 NGÔ MINH HẰNG
🥈 LÊ NGUYỄN KHAI NGUYÊN
🥉 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

🎉 Chúc mừng các học viên của nhà Stone đã xuất sắc đạt thứ hạng cao trong giải lần này! 🎉

Tuy nhiên, phương châm của một kỳ thủ nhí chuyên nghiệp mà Stone mong muốn rèn luyện là THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN. Vậy nên các học viên chưa may mắn đạt giải trong kỳ này thì cũng đừng buồn nhiều nhé, và hãy chăm ngoan học tập để cố gắng cho những cơ hội sau các con nha! 💪

Hy vọng giải lần sau sẽ vẫn được các học viên và quý phụ huynh hưởng ứng nhiệt liệt như lần này nhé!

Xếp hạng sau cùng THỔ BINH TIỀM NĂNG            
                   
Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 15   VŨ DUY GIA BẢO TNA 5 15 5 2 2
2 7   NGUYỄN PHƯƠNG LINH TNA 4 13 4 2 1
3 9   PHÙNG GIA HUY TNA 4 12 4 2 1
4 3   LÊ HOÀNG LONG TNA 3 2 2
5 1   HOÀNG VĂN NHẤT THỐNG TNA 3 10 3 2 1
6 5   NGUYỄN HUỲNH BẢO HUY TNA 3 10 2 2 1
7 2   HỒ VŨ ANH TNA 3 9 3 3 3
8 4   MAI MINH PHƯƠNG ĐỨC TNA 3 6 3 2 1
9 12   TRẦN NGUYỄN LAN ANH TNA 2 3 0
10 13   TRẦN THÀNH LONG TNA 2 9 2 3 1
11 10   PHẠM BẢO AN TNA 2 7 1 2 0
  17   ĐẶNG TRÚC CHI TNA 2 7 1 2 0
13 11   PHẠM QUỐC AN TNA 2 5 1 2 1
14 6   NGUYỄN HUỲNH BẢO KHOA TNA 2 4 1 3 1
15 16   ĐẶNG HIỂU MINH TNA 1 4 0 2 0
16 18   NGUYỄN TRỌNG ĐỨC ANH TNA 0 0 0 1 0
  19   NGUYỄN TÂM MAI ANH TNA 0 0 0 1 0
18 8   NGÔ THÙY HẠNH TRANG TNA 0 0 0 0 0
  14   TẠ NGỌC HÂN TNA 0 0 0 0 0

 

Xếp hạng sau cùng THỔ BINH CHIẾN ĐẤU            
                   
Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 6   NGUYỄN DUY KHÔI CĐA 14 4 3 3
2 7   NGUYỄN GIA THỊNH CĐA 14 4 3 2
3 11   NGÔ PHẠM ANH VŨ CĐA 8 3 2 1
4 4   LƯƠNG QUỐC HẢI CĐA 3 10 3 2 2
5 5   NGUYỄN DUY KHANG CĐA 3 10 3 2 1
6 12   PHẠM MINH TUẤN CĐA 3 7 3 2 0
7 3   LÊ LONG CĐA 2 3 1
8 10   NGUYỄN ĐĂNG KHOA CĐA 1 2 1
9 2   LEO CRICHTON CĐA 2 8 1 2 1
10 1   DYLAN CRICHTON CĐA 2 6 1 2 0
11 8   NGUYỄN NGÔ TRƯỜNG SƠN CĐA 2 4 1 2 0
12 14   PHẠM ĐÔNG KHA CĐA 5 1 3 1
13 13   PHẠM TUẤN NGHĨA CĐA 1 2 0 2 0
14 9   NGUYỄN THÁI SƠN TPH 0 0 0 0 0

 

Xếp hạng sau cùng BẢNG PHONG MÃ            
                   
Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 23   ĐỖ TIẾN QUANG MINH PMA 5 15 4 2 2
2 17   TRẦN THÀNH NAM PMA 4 14 4 2 2
3 4   NGUYỄN KHÁNH JASON PMA 4 12 4 3 2
4 8   NGUYỄN MINH KHÔI PMA 4 11 4 2 2
5 13   PHẠM ĐỨC MINH PMA 10 3 2 0
6 6   NGUYỄN MINH DƯƠNG PMA 9 3 3 2
7 20   VŨ NGỌC HOÀNG PMA 3 12 3 2 2
8 1   HUỲNH LÊ NAM PMA 3 9 2 2 1
9 21   ĐẶNG GIA KHƯƠNG PMA 3 9 2 2 0
10 14   TRẦN HUY ĐẠT PMA 3 8 2 2 1
  16   TRẦN PHÚ HẢI TPH 3 8 2 2 1
12 12   NGUYỄN PHÚC GIA KHANG PMA 2 9 2 3 1
13 11   NGUYỄN NGỌC THANH TÚ PMA 2 9 2 2 1
14 9   NGUYỄN MINH TRÍ GVA 2 7 2 3 1
15 7   NGUYỄN MINH KHANG PMA 2 6 2 3 1
16 22   ĐẶNG TRÚC LINH PMA 2 5 1 2 1
17 19   VŨ BÙI THIỆN DUYÊN PMA 2 4 2 3 1
18 18   TRỊNH KHẢ MY PMA 1 5 1 3 1
19 15   TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG NGHI PMA 1 2 1 2 1
20 2   MINH KHÔI GVA 0 0 0 2 0

 

Xếp hạng sau cùng BẢNG THỦY TƯỢNG + HỎA XA                                  
                                       
Hạng STT Tên V1 V2 V3 V4 V5 Đ.
1 6 NGÔ MINH HẰNG TTU 17 b 1 6 w 1 7 b 1 2 b 1 3 w ½
2 2 LÊ NGUYỄN KHAI NGUYÊN HXA 14 b 1 9 w 1 5 b 1 1 w 0 6 b 1 4
3 14 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA HXA 10 w 1 4 b ½ 8 w 1 14 b 1 1 b ½ 4
4 17 PHAN MINH VŨ HXA 18 b 1 3 w ½ 9 b 1 6 w 0 5 b 1
5 19 ĐẶNG GIA THỊNH TTU 19 b 1 16 w 1 2 w 0 13 b 1 4 w 0 3
6 18 PHẠM TRẦN HOÀNG GIA TTU 12 w 1 1 b 0 10 w 1 4 b 1 2 w 0 3
  20 ĐẶNG HẢI ĐĂNG HXA 15 w 1 8 b 1 1 w 0 11 b 0 14 w 1 3
8 11 NGUYỄN NHẬT KHANG TTU 13 b 1 7 w 0 3 b 0 18 w 1 11 w 1 3
9 15 NGÔ GIA PHÁT TTU 21 - + 2 b 0 4 w 0 15 w 1 16 b 1 3
10 4 LÊ VŨ HÙNG HXA 3 b 0 19 w 1 6 b 0 16 w 1 13 w 1 3
11 13 NGUYỄN TRÁC QUÂN TTU 16 b ½ 13 w 0 17 b 1 7 w 1 8 b 0
12 8 NGUYỄN MINH HOÀNG TTU 6 b 0 17 w ½ 13 b 0 - - 1 18 w 1
13 21 ĐẶNG PHÚC VĨNH TTU 8 w 0 11 b 1 12 w 1 5 w 0 10 b 0 2
14 12 NGUYỄN PHƯỚC MINH TTU 2 w 0 - - 1 18 b 1 3 w 0 7 b 0 2
15 10 NGUYỄN MINH KHANG TTU 7 b 0 18 w 0 - - 1 9 b 0 17 w 1 2
16 3 PHAN HOÀNG MINH TTU 11 w ½ 5 b 0 19 w 1 10 b 0 9 w 0
17 16 NGÔ KHOA PHÁT TTU 1 w 0 12 b ½ 11 w 0 19 - + 15 b 0
18 7 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN TTU 4 w 0 15 b 1 14 w 0 8 b 0 12 b 0 1
19 9 NGUYỄN MINH HẢI TTU 5 w 0 10 b 0 16 b 0 17 - - - - 0 0