Chiều ngày 10/11/2019 vừa qua, giải Vô Địch Cấp Độ Stone lần 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 70 học viên Stone được chia thành 4 bảng tương ứng với cấp độ đang học: Thổ Binh Tiềm Năng, Thổ Binh Chiến Đấu, Phong Mã, Thủy Tượng - Hỏa Xa - Chiến Binh.

Sau khi tranh tài 5 ván, kết quả chung cuộc các bảng đấu với Top 5 xuất sắc nhất & 1 giải đặc biệt dành cho kỳ thủ nhí nhỏ tuổi nhất và có thành tích thi đấu vượt trội. Cùng điểm qua các kết quả từng bảng nhé:

BẢNG THỔ BINH TIỀM NĂNG:

Giải đặc biệt thuộc về bé HOÀNG KIẾN AN (sinh ngày 7/10/2014 - hạng 5)

Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 9   Nguyễn Minh Vũ TNA 5 15 5 2 2
2 10   Nguyễn Nam TNA 4 10 4 2 2
3 6   Nguyễn Gia Khương TNA 11½ 3 3 1
4 12   Nguyễn Vương Minh TNA 10½ 3 3 3
5 2   Hoàng Kiến An TNA 3 10 3 3 1
6 17   PHAN HƯNG THỊNH VIE 8 2 2 0
7 14   Phạm Anh Khoa TNA 2 2 0
8 3   Lê Anh Thư TNA 2 2 0
9 8   Nguyễn Minh Tùng TNA 2 8 1 2 0
10 7   Nguyễn Hoàng Khánh Lâm TNA 2 7 1 2 0
11 1   Dương Đức Trí TNA 2 6 2 2 1
12 4   Lê Uyên Thảo TNA 2 1 3 1
13 11   Nguyễn Trung Khang TNA 1 3 0
14 13   Phan Nhật Minh TNA 0 0 0 3 0

BẢNG THỔ BINH CHIẾN ĐẤU:

Giải đặc biệt thuộc về bé HUỲNH PHÚC NGUYÊN (sinh ngày 4/6/2014 - hạng 3)

Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 16   Đỗ Ngọc Thiên Phúc CĐA 13 4 2 2
2 1   Hoàng Thiên An CĐA 4 13 4 2 1
3 2   Huỳnh Phúc Nguyên CĐA 4 12 4 3 2
4 3   Lưu Bá Tùng CĐA 3 11 3 2 2
5 12   Nguyễn Đình Minh Đức CĐA 3 10 3 2 1
6 15   Trần Thành Long CĐA 3 9 3 3 2
7 9   Nguyễn Trí Anh CĐA 3 8 3 3 2
8 4   Lương Minh Hiếu CĐA 2 7 2 2 1
9 11   Nguyễn Đình Anh Khoa CĐA 2 6 2 3 0
10 6   Nguyễn Huỳnh bảo Huy CĐA 2 6 1 2 0
11 8   Nguyễn Quang Anh CĐA 2 5 2 3 1
12 10   Nguyễn Trọng Đức Anh CĐA 2 3 2 2 1
13 5   Nguyễn Anh Đăng CĐA 7 0 2 0
14 7   Nguyễn Phương Linh CĐA 0 0 0 3 0

BẢNG PHONG MÃ:

Giải đặc biệt thuộc về bé BÙI KHÔI NGUYÊN (sinh ngày 23/11/2012 - hạng 20)

Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 19   Trần Thành Nam PMA 5 15 5 3 3
2 15   Nguyễn Quốc Việt PMA 13½ 4 2 2
3 16   Ngô Phạm Anh Vũ PMA 4 11 4 2 2
4 23   Vũ Duy Gia Bảo PMA 12½ 3 2 1
5 12   Nguyễn Minh Trí PMA 11½ 3 3 1
6 7   Nguyễn Duy Trung Hiếu PMA 11½ 3 2 2
7 18   Phạm Đông Phong PMA 3 11 2 2 1
8 10   Nguyễn Khánh Jason PMA 3 9 3 3 1
  22   Vũ Bùi Thiện Duyên PMA 3 9 3 3 1
10 6   Nguyễn Duy Khôi PMA 3 8 3 3 2
  24   Vũ Phạm Thế Anh PMA 3 8 3 3 2
12 11   Nguyễn Khải Ninh PMA 3 8 3 2 1
13 20   Võ Lê Phương Nghi PMA 3 6 3 3 2
14 9   Nguyễn Hồ Thục Nghi PMA 2 8 2 2 0
  13   Nguyễn Phước Lộc PMA 2 8 2 2 0
16 4   Mai An Tường PMA 2 7 2 3 1
17 2   Cao Hoài Khang PMA 2 6 2 2 0
18 5   Nguyễn Duy Khang PMA 2 5 2 2 1
19 25   Đào Duy Anh PMA 2 3 2 2 1
20 1   Bùi Khôi Nguyên PMA 1 2 0
21 3   Lê Long PMA 1 2 1
22 14   Nguyễn Quốc Anh PMA 1 3 1
23 17   Phạm Bá Tùng PMA 1 3 0
24 21   Võ Quốc Tráng PMA 1 5 1 3 0
25 8   Nguyễn Huỳnh Bảo Khoa PMA 1 2 1 3 0
26 26   Trịnh Khả My PMA 0 0 0 3 0

BẢNG THỦY TƯỢNG - HỎA XA:

Vô địch cấp độ Thủy Tượng - HV PHẠM TRẦN HOÀNG GIA

Vô địch cấp độ Hỏa Xa - HV NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Hạng STT   Tên Đ. LT1. Vict V.Đen Vict
1 17   Phạm Trần Hoàng Gia TTU 5 15 5 2 2
2 13   Nguyễn Đức Nghĩa HXA 4 13 3 2 2
3 21   Lê Nguyễn Khai Nguyên HXA 4 11 4 2 2
4 18   Trần Khôi TTU 12½ 3 3 2
5 12   Nguyễn Đạo Gia Huy HXA 12½ 3 3 1
6 6   Nguyễn Khôi Nguyên TTU 3 2 1
7 10   Nguyễn Quang Khôi HXA 3 9 3 2 0
8 5   Nguyễn Gia Thịnh TTU 3 8 3 3 2
9 11   Nguyễn Quang Thông TTU 3 6 3 3 1
10 15   Ngô Khoa Phát TTU 2 2 1
11 4   Nguyễn Cát Phúc Thành HXA 2 9 2 2 1
12 19   Trần Nhựt Long TTU 2 7 2 3 1
13 20   Vũ Đức Phong TTU 2 7 2 2 0
14 9   Nguyễn Phước Minh TTU 2 5 2 3 2
15 1   Cao Mộc Lan TTU 2 5 2 2 1
16 16   Phan Hoàng Minh TTU 2 3 2 3 1
17 2   Huỳnh Lê Nam TTU 1 4 1 3 0
  7   Nguyễn Minh Khang TTU 1 4 1 3 0
19 14   Ngô Gia Phát TTU 1 1 1 3 1
20 8   Nguyễn Minh Đăng TTU 0 0 0 2 0

Cùng xem một số hình ảnh giải nhé: