Khai cuộc Ý:

- Khai cuộc Ý rất phổ biến đặc biệt với các bạn nhỏ,  khai cuộc này là thành công của các “ cao thủ” cờ người Italia từ thế kỷ 16.

- Đây là 1 khai cuộc áp dụng chặt chẽ Các nguyên tắc ra quân. Trong khai cuộc này hai bên đều giành quyền kiểm soát trung tâm và phát triển các quân càng sớm càng tốt.

1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Tc5

Hình 2.1

Ván cờ sôi động: 4.c3 Mf6 5.d4 (hình 2.2) ed4 6.cd Tb4+ 7.Mc3 Me4 8.0-0 Tc3 9.bc d5! (hình 2.3: Đen chiếm trung tâm, mở đường cho Tc8, bảo vệ Me4) ván cờ được gọi là sôi động vì có sự tấn công của các tốt trung tâm ngay từ đầu.

Hình 2.2

Hình 2.3

Ván cờ yên tĩnh: 4. Mc3 Mf6 5. 0 – 0 0 – 0 6. d3 d6 7. Tg5 Tg4 (hai bên phát triển quân giống nhau và không có sự tấn công hay trao đổi tốt ở trung tâm) Hình 2.4 và Hình 2.5.

                                                           Hình 2.4                                                         

Hình 2.5

Ý tưởng chính của khai cuộc Ý: kiểm soát chặt trung tâm và tấn công cánh Vua khi có cơ hội.