Hình thức ưu đãi:

-       KH đăng ký khóa học đầu tiên: tặng 40% học phí vào sổ TKPĐ

 (*) Nếu KH chưa có sổ TKPĐ, đăng ký mở sổ tại STONE hoặc Sacombank.